Jak promować gabinet stomatologiczny?

Posiadanie własnego gabinetu stomatologicznego to nie lada wyzwanie. Marketing takowego gabinetu stanowi nie lada wyzwanie. Możliwości działania są ograniczone, jak dla każdej specjalizacji medycznej. Wynika to z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Określono w niej, iż lekarze mogą podać do publicznej wiadomości informację o zakresie świadczenia usług oraz ich rodzaju, przy czym przekaz ten nie może nosić cech reklamy. Co ciekawe, w żaden sposób nie zostało określone, jakie działania noszą znamiona reklamy. Dochodzi więc do sytuacji, iż lekarze, w tym stomatolodzy, mogą bazować na różnych interpretacjach tych zapisów. Dopóki nie zostaną określone konkretne wytyczne, promowanie gabinetu stomatologicznego może przyjąć różnorodne formy.

Stomatolodzy wykorzystują takie formy jak kampanie google ads, pozycjonownie czy też korzystanie z różnego rodzaju katalogów stron. Musi to być jednak neutralny przekaz, nie może zawierać takich określeń jak „najlepszy stomatolog”, „najlepsze ceny” czy też innych określeń, które mogą sugerować przekaz reklamowy.

Często zdarza się, iż w gabinetach promuje się konkretne usługi, zazwyczaj te, które są najczęściej poszukiwane przez pacjentów. Weźmy na przykład leczenie kanałowe. Lekarze opisują, w jaki sposób przebiega zabieg, jakie materiały endodontyczne są wykorzystywane, jak również z jakimi kosztami należy się spodziewać. Podawanie konkretnej ceny jest rozwiązaniem bezpiecznym, gdyż spełnia przesłanki informacyjnego charakteru. Inne rodzaje zabiegów są równie chętnie opisywane, dzięki czemu pacjenci mogą wiedzieć, jak przebiega zabieg, jak również czego się można spodziewać. Dobrym zwyczajem jest podawanie przeciwwskazań do zabiegu, jak również możliwych powikłań. Wynika to z faktu, iż pacjenci muszą mieć świadomość na temat ryzyka związanego z zabiegiem.