Sprzedaż bezpiecznych materiałów pirotechnicznych

 

Sylwester to szczególny dzień, a właściwie noc w roku. To właśnie wtedy odpalamy najwięcej fajerwerków. Niestety nieprawidłowe użytkowanie materiałów pirotechnicznych może skończyć się poważnym wypadkiem, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią. Dlatego zawsze musimy ich używać zgodnie z instrukcją producenta.

Kto może nam sprzedać legalnie materiały pirotechniczne?

Wedle litery polskiego prawa na sprzedaż materiałów wybuchowych potrzebna jest koncesja. Jednak znajdziemy pewne wyjątki. Jeśli nie zamierzamy handlować profesjonalnymi materiałami pirotechnicznymi, na przykład takimi, które wykorzystuje się w trakcie widowisk czy przedstawień teatralnych, to ich sprzedaż nie wymaga koncesji. A zatem sztuczne ognie może sprzedawać każdy z nas?

Na szczęście nie… Nie każdy może ustawić stoisko, na którym bez problemu będzie sprzedawał zimne ognie. Handlować materiałami pirotechnicznymi, wyłączonymi spod koncesjonowania może być legalnie prowadzony jeśli posiadamy działalność gospodarczą, w przypadku osób fizycznych. Inna możliwość to wpis do rejestru przedsiębiorstw.

Kto może legalnie kupować materiały pirotechniczne?

Pod żadnym pozorem nie można sprzedawać tego typu materiałów osobom niepełnoletnim. Jest to przestępstwo zagrożone następującymi sankcjami – kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Co ciekaw, w Polsce dziecko nie może kupić materiałów pirotechnicznych, jednak nie ma wyraźnych przepisów, które zakazywałyby małoletnim używania fajerwerków. Dziecko może odpalić sztuczne ognie jedynie pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. A zatem nie można testować swoich zakupów 30 stycznia czy wykorzystać pozostałości po Sylwestrze w Nowy Rok.

W części gmin wprowadza się okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych.

A zatem czy można użyć sztucznych ogni na przykład w czasie wesela?

Tak, pod jednym warunkiem. Odpowiednią zgodę musi wydać wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Pamiętajmy, żeby w czasie odpalania materiałów pirotechnicznych zachować szczególną ostrożność. Art. 83 kodeksu wykroczeń jasno precyzuje tę kwestię „Ten, kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku niezwłocznie wezwijmy odpowiednie służby ratunkowe. Pozornie błahe obrażenia mogą okazać się zdecydowanie poważniejsze niż w nam się wydaje.