Badania psychologiczne kierowców – kiedy muszą się odbyć?

Każda osoba, bez wyjątku zatrudniona w oparciu o umowę o pracę ma obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich, stwierdzających czy jest zdolna do wykonywania zawodu. Pracodawca z kolei, nie może zatrudnić owej osoby nie posiadającej aktualnych badań. Co istotne – skierowanie pracownika na wykonanie badań a także ich opłacenie leży po stronie pracodawcy. W przypadku badań dla kierowców – konieczność przeprowadzenie testów wynika także z zasad kodeksu drogowego.
Istnieją dwie możliwe sytuacje, jeśli chodzi o osoby kierujące samochód podczas pracy.

Kierowca zawodowy

W tym przypadku badania psychologiczne kierowców są obowiązkiem. Pracownik musi wykonywać je regularnie – co pięć lat aż do 60 roku życia, po przekroczeniu tego wieku należy poddawać się testom psychologicznym co 30 miesięcy.
Wiele osób drży na myśl o zbliżającym się badaniu. Dla tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w takich testach, warto przybliżyć cel i sposób ich przeprowadzania.
Podczas owych badań sprawdzane są sprawności potencjalnego kierowcy – to przede wszystkim ocena refleksu i zręczności. Istotnym elementem jest także określenie cech osobowości pacjenta, następuje to na podstawie testu jednokrotnego wyboru z odpowiedziami „tak” lub „nie”. Określany jest także poziom myślenia i koncentracji – ta część testu także nie należy do trudnych, zazwyczaj jest to proste dodawanie i odejmowanie czy dopasowywanie figur do pustych miejsc. Ostatnim elementem jest rozmowa z psychologiem, z reguły są to pytania o nasze zachowanie na drodze, wcześniejsze doświadczenia czy stan naszego zdrowia. Na koniec, lekarz ma obowiązek przedstawić wyniki wykonanego przez nas testu, omówić wszelkie nieprawidłowości i poinformować o wyniku badania.

Kierowca korzystający z samochodu w celach służbowych

Warto wiedzieć jaka różnica występuje w tym przypadku a jest ona diametralna. W przypadku, gdy pracownik korzysta z samochodu czy to firmowego czy prywatnego, nieprzekraczającego masy całkowitej 3,5 tony a także limitu miejsc siedzących – 9 osób łącznie z kierującym, nie obowiązują go przepisy ustawy o transporcie drogowym a tym samym nie musi mieć badań psychologicznych. Wówczas, podlega on jedynie przepisom ustawy o medycynie pracy. Badanie kończy się bezterminowym zaświadczeniem.

O czym warto wiedzieć?

Badania psychologiczne zobowiązani są wykonać także kierowcy którzy popełnili pewne wykroczenia w przeszłości. Wchodzi w to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających jak i przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych.