Szacowanie szkód po zdarzeniach losowych

Nie ma gorszej rzeczy dla firmy, niż wystąpienie jakiegoś zdarzenia losowego, jak pożar, zalanie czy też zawalenie się obiektu lub infrastruktury. Oczywiście zachowanie ciągłości działalności jest wręcz niemożliwe, dlatego tak ważne jest przeprowadzenie procesu likwidacji szkód, by działalność mogła jak najszybciej zostać zrobiona. W sytuacji, gdy zdarzenie losowe obejmuje duży obszar, bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji szkód w możliwie najkrótszym czasie. Kilka lat temu proces ten polegał na wizycie rzeczoznawcy, który dokładnie sprawdzał cały teren, skrzętnie zapisując wszystko na kartkach papieru i robiąc zdjęcia. Na szczęście inwentaryzacja szkód z drona przebiega dużo sprawniej. Operator drona nie musi wchodzić bezpośrednio na teren wystąpienia zdarzenia losowego, może znajdować się w bezpiecznej odległości. Jest to o tyle ważne, iż w przypadku pogorzelisk, gruzowiska czy zalanego terenu obecność człowieka może stanowić dla niego zagrożenie. Wykorzystanie drona pozwala na szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do niemalże każdego miejsca – również tam, gdzie człowiek miałby spore trudności się dostać. Mowa tu chociażby o wysokościach. Oszczędność czasu wynika również z faktu, iż nie wykonuje się zdjęć – mogą one zostać wyciągnięte na zasadzie screenshotów z nagranego materiału. Zaletą materiału wideo, uzyskanego z drona, jest również dużo szersza perspektywa, niż ma to miejsce w przypadku zdjęć. Uwzględnia się wiele płaszczyzn, jak również upływ czasu, co może być szczególnie istotne w zakresie nie tylko szacowania strat, lecz również możliwej ich przyczyny.

Proces likwidacji szkód, bazujący na zgromadzonym materiale wideo przebiega bez wątpienia sprawniej i jest bezpieczniejszy. Warto też uwzględnić fakt, iż materiały takie mogą być wykorzystywane również w procesach karnych i cywilnych, związanych z wystąpieniem danego zjawiska. Zwłaszcza w zakresie postępowania karnego takie materiały mogą być bardzo pomocne, przede wszystkim przy określeniu rozmiaru szkód, co również przekłada się na odpowiedzialność karną i rodzaj zarzutów, jakie mogłyby być postawione osobom odpowiedzialnym za dane zdarzenie.