Dlaczego warto wydawać pieniądze na szkolenia z zagadnień podatkowych?

Znajomość prawa podatkowego jest ważna dla wszystkich ludzi, ale szczególnie dla przedsiębiorców. Niestety przepisy potrafią się zmieniać nawet kilka razy w ciągu roku, dlatego trzeba na bieżąco sprawdzać wszystkie regulacje.

Szkolenia podatkowe
Osoby, które mają własne biznesy często wybierają szkolenia z zagadnień podatkowych w celu podniesienia wiedzy. Ostatnio wprowadzono wiele zmian w przepisach, a przede wszystkim ograniczono ulgę abolicyjną i wprowadzono nowe daniny, do których należy podatek cukrowy oraz podatek od deszczu. Zwiększono kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 8000 zł.

Zmiany w prawie podatkowym
Niestety większość zmian nie jest korzystna dla przedsiębiorców ani konsumentów. Ograniczenie ulgi abolicyjnej dotyczy Polaków, którzy uzyskują dochody w innych krajach. Rezydenci polscy to osoby, które przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub mają na terytorium Polski ośrodek interesów życiowych. Ośrodek interesów życiowych to inaczej centrum interesów gospodarczych lub osobistych. Pozytywną zmianą jest jednak rozszerzenie PIT-u dla młodych. Oznacza to, że osoby do 26 roku życia, które nie przekroczyły 85 528 zł dochodu są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. W zryczałtowanym podatku dochodowym także zostały wprowadzone dobre zmiany. W pierwszej kolejności limit kwoty stosowania ryczałtu został podniesiony do 2 000 000 euro (poprzednio wynosił 250 000 euro). Nowa regulacja ma zwiększyć dostępność oraz atrakcyjność takiej formy opodatkowania.

Ulgi podatkowe
Rozszerzono także katalog podmiotów, które są uprawnione do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu. Definicja wolnego zawodu została znowelizowana i dodano do niej kolejne profesje, do których między innymi należą: adwokaci, notariusze, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi oraz doradcy inwestycyjni. Warto dodać, że wynajmujący nieruchomości w ramach prowadzenia działalności gospodarczej od tego roku również mogą się się rozliczać w ten sposób. Panująca epidemia wymusiła również pewne zmiany w przepisach ustawy o PIT. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przychody z budynków zostały zwolnione z podatku. Jednocześnie osoby, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne również mogą być zwolnione. Niektóre z formularzy PIT również uległy zmianie z powodu zmian wprowadzonych w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Nowe wersje dokumentów umożliwiają odliczenie darowizn na przeciwdziałanie koronawirusowi. Jedną z najważniejszych zmian dla przedsiębiorców jest opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych.