Jak przebiegają szkolenia bhp online?

szkolenia-bhp-online

Szkolenia BHP online to dla wielu pracodawców prawdziwe ułatwienie i oszczędność pieniędzy, a także czasu. Nie trzeba martwić się o wynajęcie sali na szkolenia, które odbywać się mogą w godzinach pracy. Kursy BHP można podzielić na wstępne i okresowe.

Szkolenia BHP online – jakie są zalety?

Największą zaletą tego typu szkoleń jest wygoda dla pracodawcy, a także samych pracowników. Kursy można przeprowadzić w biurze, nie tracąc czasu na dojazdy. Dzięki szkoleniom online można udostępniać materiały audiowizualne, które nie tylko ułatwiają naukę, ale sprawiają że szkolenia te są ciekawsze dla odbiorcy. Kursy można przeprowadzać w dowolnym czasie, a to pozwala na bezproblemowe rozpisanie grafiku pracy.

Szkolenia BHP online nie są także wolne od wad. Może się zdarzyć tak, że pracownik, który ma samodzielnie poznać przepisy, zrobi to niedokładnie i tylko w takim stopniu, który pomoże mu zdać egzamin końcowy. Brak kontroli nad tym, czy pracownik faktycznie się uczy to główna wada kursu przez internet. W związku z tym, że nie ma bezpośredniego kontaktu z instruktorem, nie można dopytać ani lepiej poznać różnych zagadnień, czy też na bieżąco wyjaśnić ewentualnych wątpliwości. Pracownicy muszą często poświęcić swój prywatny czas na naukę. Natomiast końcowy test wyboru nie zachęca ich, żeby zbytnio się przykładać do poznania dokładnie przepisów BHP.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP podzielić można na wstępne i okresowe. Kursy BHP wstępne podzielić jeszcze można na instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Szkolenie wstępne ogólne jest obowiązkowe dla każdego pracownika i pracodawcy. Jego rolą jest zapoznanie z ogólnymi zasadami, a także normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy, a także z zasadami pierwszej pomocy. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia tego kursu jest pracownik służby BHP.

Instruktaż stanowiskowy BHP to zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy na jego stanowisku, a także z ryzykiem zawodowym związanym z pracą, którą wykonuje, a także ze sposobami na uniknięcie niebezpieczeństw.

Szkolenia okresowe przeprowadza się, aby odświeżyć sobie wiedzę z zakresu BHP. Dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych szkolenia takie powinny się odbywać co pięć lat, dla pracowników technicznych i inżynierów również. Podobnie rzecz się ma z instruktorami BHP. Dla pracowników administracyjnych i biurowych szkolenia okresowe wystarczy przeprowadzić co sześć lat.

Wszystkie szkolenia z zakresu BHP kończą się egzaminem, a uczestnik dostaje świadectwo jego ukończenia.